Polityka Prywatności oraz zasad wykorzystywania plików Cookies

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od

 

Klientów przez Sklep Internetowy Niezbędnik Mamy prowadzony pod adresem NiezbednikMamy.com przez ASTEROPE Sp. z o.o. Zawiera również informacje w zakresie

 

stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych. 2. Administratorem danych osobowych jest ASTEROPE Sp. z o.o., wpisany

 

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku

 

pod nr 0000881667, NIP: 5862365216 , REGON: 388171650. (zwaną dalej „Administratorem”).

 

 1. Dane osobowe zbierane przez ASTEROPE Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i

 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

 

 1. Sklep Niezbędnik Mamy informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.

 

 1. Sklep internetowy Niezbędnik mamy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in.

 

bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

 

 • 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 

DANYCH OSOBOWYCH

 

W Sklepie Internetowym Niezbędnik Mamy dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach:

 

 • w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

 

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

 1. w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i

 

nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji

 

podatkowej – NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.

 

 • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty

 

elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

 

 • 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.

 

 1. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.

 

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 

 1. dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,

 

 1. przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w

 

 1. podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym

 

 1. podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

 

 • 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:

 

 1. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

 

 • 5 PROFILOWANIE

 

 1. Sklep Internetowy Niezbędnik Mamy może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.

 

 1. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.

 

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

 

 • 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

 • Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:

 

 1. Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,

 

 1. Prawo do dostępu i aktualizacji danych,

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,

 

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy Niezbędnik Mamy przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
 2. Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” –

 

podstawa prawna art. 17 RODO

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,

 

 1. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 • 7 PLIKI COOKIES

 

 • Sklep Internetowy Niezbędnik Mamy używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 

 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w szczególności do:

 

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta

 

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

 

 1. rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 

 1. zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;

 

 1. dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;

 

 1. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

 

 1. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  1. utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

 1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

 

 1. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 

 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

 

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 

 1. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

 

 • Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:

 

 1. Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google

 

Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785;

 

 1. Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;

 

 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie

 

mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 

 1. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy

 

kierować na adres sklepNM@gmail.com.

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 05.2020 r.