Reklamacje

 W momencie stwierdzenia wad fabrycznych prosimy o przesłanie zdjęcia reklamowanego produktu oraz opisanie wady. Na tej podstawie zostanie rozpatrzona Państwa reklamacja. 
 W sprawie sposobu odesłania reklamowanego towaru prosimy o kontakt:
- telefoniczny: tel. 502 240 445
- mailowy: sklepNM@gmail.com
 W związku z wadą możesz żądać:
- wymiany rzeczy na wolną od wad,
- obniżenia ceny,
- odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.